Graduate

บริการเก็บภาพความประทับใจทั้งวันจริง วันซ้อม หรือจะเป็นนอกรอบ
มาพร้อมกับ Photobook (ขนาดA5) ภาพ 8x10 จำนวน 4 ภาพและ 4x6 จำนวน 20 ภาพ DVD ไฟล์ภาพพร้อมตกแต่ง


3,000 ฿


Login to choose this freelance

8 images